– Belegger is zelf de zwakste schakel

Veel beleggingsfondsen doen het slechter dan de markt, maar individuele beleggers in deze fondsen presteren nog minder.

Fondsbeleggers doen het nog slechter dan de fondsen waarin zij beleggen. The Reformed Broker verbaast zich wederom over hun gedrag. Het is algemeen bekend dat de meeste beleggingsfondsen en actieve fondsbeheerders het minder goed doen dan de markt, maar wist u dat de individuele beleggers in deze fondsen nog minder presteren dan deze underperformers?

Dat is te verklaren met de ‘Behavior Gap’. Er zit een aanzienlijk verschil tussen wat de markten aan rendement leveren en wat de individuele belegger uiteindelijk mee naar huis neemt. Dat verschil komt voort uit overmoed in het gedrag van de beleggers. Hun gedrag is erg voorspelbaar; beleggers hebben de hardnekkige neiging een fonds te kopen op zijn top en te verkopen op een dieptepunt.

Ze handelen te vaak, verkopen de winnaars en betalen ook nog eens hoge handelskosten en -vergoedingen. En van de schade die ze zichzelf berokkenen zijn beleggers zich niet eens bewust. Het interessante is dat een bullmarkt deze tendens nog eens versterkt. Begeerte is de drijfveer achter deze fouten. Overmoedigheid neemt de overhand als de portefeuille aan waarde stijgt.

Bovenstaande is gebaseerd op een studie van Davis Advisors. Van 1991 tot 2010 bracht het gemiddelde aandelenfonds jaarlijks een rendement op van 9,9%. De gemiddelde fondsbelegger bleef echter steken op een rendement van 3,8% per jaar.

Om de gevolgen tastbaar te maken, zet The Reformed Broker de percentages om in dollars. Door in en uit beleggingsfondsen te stappen wist een gemiddelde belegger zijn 10.000 dollar uit 1991 te vermeerderen tot 21.200 dollar in 2010. Een gemiddeld beleggingsfonds wist er in diezelfde periode 66.300 dollar van te maken. Dat doet pijn in de portemonnee.